fun88平台投zi集团有限公司

电 hua:0373-4491881

手 ji:15517335199

金融新闻首ye > 金融新闻 

阳光在线登录

  zhonggongfun88平台市wei fun88平台市人民zheng府

  关于印fa《fun88平台市2015年jing济社会fa展重dian工作》《fun88平台市2015年jing济社会fa展重dian建设项目》的通zhi  各乡(镇)dangwei和人民zheng府,市wei各部wei,市直ji关各单wei:

  现将2015年jing济社会fa展重dian工作和重dian建设项目的an排与部署印fa给ni们,请认真抓好落实。

  附件:1、fun88平台市2015年jing济社会fa展重dian工作

  2、fun88平台市2015年jing济社会fa展重dian建设项目  zhonggongfun88平台市wei

  fun88平台市人民zheng府

  2015年1月29日